Різне

?Аза?ша Википедиада?и ма?алалар сани 200 ми?нан асти

30.06.2016

?аза?ша Википедиада?и ма?алалар сани 200 ми?нан асти

| 19.12.2012, 11:20 | Автор | 165

Б?гін ?аза?ша википедиада?и ма?алалар саныны? 200 ми?нан ас?анына байланысты баспас?з м?слихаты ?тті. Про?ан «?азконтент» А? Бас?арма Т?ра?аси Айдос ?ыдырма, «Сам?ри?-?азына» ???» А? ?про?аммен байланыс департаментіні? директори Айдар Махметов, «WikiBilim» ?про?амды? ?орыны? жетекшісі Рауан Кенжехан?ли ?атысты.

«?АЗА?ША ВІКІПЕДІЮ» жобасы 2011 жылды? маусымында басталды. Жобаны? ма?саты — ?аламды? Вікіпедію энциклопедиясыны? ?аза?тілді тарауын дамыту. Онлайн энциклопедияда?и ма?алалар ерікті редакторларды? до?шімен жазылады, сонды?тан жобаны? негізгі діттегені жа?а ма?ала бастай алатын немесе бар материалдарды ??деуге ?атыса алатын ?ауымдасты? ?алыптастыру еді.

Жоба бастал?ан кезде Википедианы? ?аза?тілді тарауында?и ма?алалар сани 8 ми?нан аспаган, ал белсенді ректорларды? сани 4 адам бол?ан. Бір жарым жыл ішінде ма?алалар сани 20 есеге ?сіп, 200 ми?нан асти. Ма?алаларды жазумен жэне ??деумен айналысатын редакторларды? сани 230-?а дейін до?бейді. Оси?рсеткіштерді? н?тижесінде Вікіпедію тілдер рейтингісінде ?аза? тілі 127 орыннан 25 орын?а дейін до?терілді. Энциклопедияны ?олданатын аудиторія та айтарлы?тай ?л?айды. Жоба бастал?ан кезде ?аза? тілді Википедианы? айына 500 ми??а жуы? бет ?аралатын болса, б?гінде б?л?рсеткіш 8 миллионнан асып кетті. Айына 10 мільйон бет ?арал?ан рекордты? до?рсеткіш 2012 жылды? ?ырк?йек айында тіркелді.

?аза? Википедиасыны? ?ар?ынды дамуы ?лемдік вікі?ауымдасты?ти? жо?ари ба?сина ие болды. 2011 жылды? тамыз айында Израильді? Хайфа ?аласында ?ткен «Wikimania-2011» конференциясыны? ?орытындысы бойынша ?аза?станды? «WikiBilim» ?ори «2011 жылды? ?аламды? википедиашысы» ата?ин иеленіп (СІоЬаІ Wikipediап оf t?е ?еаг), Википедианы? негізін ?алаушы Джиммі Уейлсті? (Jimmy Wales) арнайы грантын ж?іп алди.

50 ми??а жуы? ма?аласын онлайн енциклопедія?а орналастыру?а келісім берген «?аза?стан» ?лтты? энциклопедиясы редакциясы жобаны іске асыру?а зор ?ліс ?ости. Сондай-а?, жобаны? ілгерлеуіне елімізді? алди??и ?атарлы жо?ари?у орындары та септік етті. ?сіресе, хали?аралы? а?паратты? технологиялар университеті студенттеріні? е?бегі орасан.

«Вікіпедію» — ?лемдегі е? танымал він інтернет брендті? ?атарында т?р?ан тиснув?ыз ?про?амды? ?лгідегі веб-сайт. Б?л — ?аламторды? ?леуметтік ?уатын ай?а?та?ан ал?аш?и интеллектуалды? ж?не коммерциялы? емес жоба. ВВС телекомпаниясы Википедианы «?оuТubе» жэне «?асеbоок»-пен ?атар XXI ?асырды? е? танымал брендтеріні? ?атарына ?ос?ан.

?лемні? 285 тілінде ж?мис істейтін «Вікіпедію» энциклопедиясында 24 мільйон?а жуы? ма?ала бар. Они? 4 миллионнан астамы а?ылшын тілінде жазыл?ан. Ма?ала сани миллионды? межеден ас?ан та?и ?ш тарау — неміс, француз жэне нідерландів тілдерінде ж?мис істейді. Орыс тіліндегі ма?алаларды? сани 900 ми?нан ас?ан.

«?аза?ша Вікіпедію» жобасы ?Р Президент ?кімшілігіні? басшысы К.?.М?сімовті? ?ам?орли?ымен ж?зеге асып жать?ан ?аза?тілді мазм?нды дамыту?а ба?ыттал?ан жобаларды? бірі. Аталмыш жобаларды? ?атарында «?аза?станны? ашы? кітапханасы» Creative Commons лицензияларын насихаттау, «Google Тгаnslate» ?ызметіне ?аза? тілін ?осу, ТЕD лекцияларын аудару мен тарату ж?не ?зге де ?аламды? онлайн платформалар мен ?ызметтерді ?аза? тіліне бейімдеп, до?пшілікке ашу жэне еркін тарату бастамалары бар.

Короткий опис статті: уоuтubе

Джерело: ?аза?ша Википедиада?и ма?алалар сани 200 ми?нан асти

Також ви можете прочитати