Різне

Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного

02.07.2016

Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування

Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. підручник / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченка. – К. Медицина, 2013. – 294 с. табл.

Шифр книги в ННМБУ. Б-93853

У підручнику розкрито основні поняття загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. Він є базою для формування холістичного підходу до пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань та їх перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причин виникнення емоційного стресу і методів запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації та професійному «вигоранню» медичних працівників.

Для студентів спеціальностей «Лікувальна справа», «Сестринська справа» й «Акушерська справа» вищих медичних навчальних закладів І-III рівнів акредитації, викладачів, слухачів відділень і закладів післядипломної освіти освіти, а також медичних сестер, фельдшерів, акушерок.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА І МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Психологія як наука. Її значення і завдання

Тема 2. Медична психологія. Предмет, значення і завдання медичної психології

Тема 3. Розвиток психіки. Свідомість

Тема 4. Особистість. Психологічні якості особистості

Тема 5. Психічні процеси в нормі та в умовах патології

Тема 6. Психологія хвороби

Розділ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ

Тема 1. Психологічна характеристика спілкування

Тема 2. Міжособистісна комунікація

Тема 3. Комунікативні бар’кур’єри спілкування

Тема 4. Колектив. Емоційний клімат у колективі

Тема 5. Проблема міжособистісної сумісності в колективі

Короткий опис статті: you tubl Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування : підручник / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, Про….

Джерело: Губенко І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування

Також ви можете прочитати